Ο δήμαρχος Κοζάνης Λ. Ιωαννίδης σέρνει το χορό στο Φανό Κόζιανη.