Ζήτημα ασυμβιβάστου(;) με ειδικό συνεργάτη του δημάρχου Κοζάνης Λ. Ιωαννίδη προκάλεσε, τις τελευταίες μέρες, πονοκέφαλο στο δημαρχείο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του kozan.gr, το συγκεκριμένο πρόσωπο, με απόφαση του δημάρχου Κοζάνης, είχε προσληφθεί ως ειδικός συνεργάτης στις 26/6/2015, ημερομηνία κατά την οποία δε διατηρούσε κάποια επιχείρηση στ’ όνομά του. Όμως, στη συνέχεια, και συγκεκριμένα στις 28/4/2016, ο πατέρας του εν λόγω συγκεκριμένου ειδικού συνεργάτη του δημάρχου, ο οποίος διατηρούσε στ’ όνομά του  επιχείρηση, αιτήθηκε τη διακοπή των εργασιών της κι αυτή πέρασε στ’ όνομα του ειδικού συνεργάτη. Ερμηνεύοντας την παράγραφο 7 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, όπου αναφέρεται «Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη», δημιουργήθηκαν ερωτηματικά στη δημοτική αρχή για το αν ο δήμος Κοζάνης, παρατύπως, στη συνέχεια, εξέδωσε χρηματικά εντάλματα στη συγκεκριμένη ατομική επιχείρηση και στο συγκεκριμένο ΑΦΜ, αφού είχε περάσει στ’ όνομα του προσώπου που εκτελούσε χρέη, ειδικού συνεργάτη. Διότι, ναι μεν ο νόμος αναφέρει ότι απαγορεύεται κάτι τέτοιο για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, όμως το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν είχε αυτή την ιδιότητα όταν προσελήφθη σαν ειδικός συνεργάτης. Σε κάθε περίπτωση για λόγους ευθιξίας ο ειδικός συνεργάτης υπέβαλε την παραίτησή του μέχρι να διευκρινιστεί το τι ακριβώς ισχύει. Σε τηλεφωνική επικοινωνία του kozan.gr, με το δήμαρχο Κοζάνης, Λ. Ιωαννίδη, ο ίδιος, επιβεβαίωσε το γεγονός και μας ανέφερε: «Ο εν λόγω ειδικός συνεργάτης έχει, ήδη, υποβάλει την παραίτησή του. Για τα υπόλοιπα θα υπάρξει αναλυτική απάντηση».

kozan.gr