Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, συνάντηση με το δήμαρχο Κοζάνης θα έχουν αύριο (Παρασκευή 15/3), το πρωί, φοιτητές του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, κατόπιν των εξελίξεων που αφορούν στη συνέργεια των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της περιοχής (ΤΕΙΔΜ και ΠΔΜ) και των αλλεπάλληλων συζητήσεων μεταξύ των φοιτητών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και του εκπαιδευτικού προσωπικού . Ακολουθούν οι θέσεις και τα αιτήματα των φοιτητών:

Α) Οριστική επίλυση του θέματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Στο σχέδιο νόμου πρέπει να συμπεριληφθεί διάταξη και για αυτό το θέμα, η οποία θα ορίζει ότι μέχρι το τέλος του 2019 θα εκδοθεί Π.Δ. που θα αναγνωρίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των ειδικοτήτων του ΤΕΙ. «Γενικά πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε κατάργηση Τμήματος ανά την Ελλάδα πρέπει να πάει “πακέτο” με την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των καταργούμενων τμημάτων, δηλαδή να περιλαμβάνεται ως ξεχωριστή υποχρεωτική διάταξη στους σχετικούς νόμους και με συγκεκριμένη προθεσμία θεσμοθέτησης ενός έτους.»

Β) Διασφάλιση χρήσης των υπαρχόντων υποδομών και εργαστηρίων του ΤΕΙΔΜ από τους φοιτητές των υπό κατάργηση τμημάτων & Διασφάλιση πόρων για τη λειτουργία των εργαστηριακών μαθημάτων, με σκοπό την ομαλή υλοποίηση όλων των εργαστηριακών μαθημάτων που απαιτούνται για την επαρκή εκπαίδευση των φοιτητών.

Γ) Διασφάλιση των «v+v» ετών φοίτησης για τους εν ενεργεία φοιτητές, δηλαδή θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι όπως και οι παλαιότεροι συνάδελφοι, έτσι και ΟΛΟΙ οι ενεργοί φοιτητές θα παρακολουθήσουν τα εργαστηριακά μαθήματα και θα λάβουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, εφόσον βέβαια βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων «v+v» ετών φοίτησης.

Δ) Διασφάλιση του πρώτου τίτλου σπουδών, δηλαδή διασφάλιση της επιλεξιμότητας της ειδικότητας των Πτυχιούχων των υπό κατάργηση Τμημάτων σε «Προσκλήσεις» πλήρωσης θέσεων εργασίας, μέσω αντιστοίχισης των ειδικοτήτων τους με αυτές ενεργών τμημάτων.

Ε) Διατήρηση-Δημιουργία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, πενταετούς φοίτησης, στη νέα Πολυτεχνική Σχολή, καθώς αυτό έρχεται σε συμφωνία:
• με το χρέος προς τους φοιτητές που επέλεξαν τις περιβαλλοντικές
σπουδές στη Δυτική Μακεδονία
• με τις ανάγκες της περιοχής για περιβαλλοντικές υπηρεσίες, αλλά και της αγοράς εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής.

ΣΤ) Πρόβλεψη στο Σχέδιο Νόμου της δυνατότητας ένταξης των φοιτητών του ΤΕΙΔΜ στο νέο εκπαιδευτικό φορέα, δηλαδή δυνατότητα αναβάθμισης του τίτλου σπουδών των αποφοίτων του τμήματος μέσω της συνέχισης των σπουδών τους στα τμήματα του νέου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με κατατακτήριες εξετάσεις, προσαύξηση των θέσεων εισακτέων από κατατακτήριες κατά 50% και αναγνώριση κοινών μαθημάτων. «Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους αποφοίτους του ΤΕΙΔΜ, με αξιοκρατικές διαδικασίες, να αναβαθμιστούν επιστημονικά και επαγγελματικά.»

kozan.gr