Απαγόρευση της κυκλοφορίας, της στάσης και της στάθμευσης παντός τύπου οχήματος, ως ακολούθως:

  1. Επί της οδού 25ης Μαρτίου από τη διασταύρωσή της με την οδό Ιωαν. Χρηστίδη έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου (Κεντρική πλατεία) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
  2.  Διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από 16:00 έως 22:00 ώρα της Κυριακής 17-03-2019.
    3. Η κυκλοφορία των οχημάτων δεν θα διακόπτεται αλλά θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δημοτικών οδών