ΝΕΟΣ/Α Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ ζητείται για απασχόληση ως Μηχανικός Επίβλεψης Έργου σε εργοτάξιο στην Πτολεμαΐδα, προϋπόθεση για τους άνδρες να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Αποστολή βιογραφικών στο cv@emek.gr,  τηλ. 210 5595084, ώρες επικοινωνίας 08:00-17:00.