Ημερίδα με θέμα: «Συστήματα Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών», πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου στη αίθουσα «Σπύρος Αρσένης» του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Την ημερίδα διοργάνωσε το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ιδρύματος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την «ΑΡΑΤΟΣ» τεχνολογίες ΑΕ. Ο πρόεδρος της «ΑΡΑΤΟΣ» κ. Νίκος Μπογονικολός μίλησε για τη «χρήση δορυφορικών υπηρεσιών στην πρόληψη και διαχείριση καταστροφών», ενώ ο πρόεδρος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και βιομηχανικού σχεδιασμού του ΤΕΙ, κ. Στέργιος Μαρόπουλος για τις «Νέες Τεχνολογίες και τη διαχείριση των καταστροφών». Οι φυσικές καταστροφές είναι επακόλουθα φυσικών κινδύνων όπως ενός σεισμού, μίας πλημμύρας, μιας φωτιάς κα οι οποίες περνούν από το στάδιο της πιθανότητας σε μία ενεργή φάση και κατά συνέπεια έχουν άμεσες επιπτώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η έλλειψη προγραμματισμού ή η έλλειψη κατάλληλου συστήματος διαχείρισης έκτακτων αναγκών, επιδεινώνει την ανθρώπινη αδυναμία μπροστά στις φυσικές καταστροφές και οδηγεί σε οικονομικές, δομικές και ανθρώπινες απώλειες. Η «Άρατος Τεχνολογίες» ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης καταστροφών το «Aratos Disaster Control». Το σύστημα παρέχει καθημερινή και 24ωρη παρακολούθηση της περιοχής ενδιαφέροντος. Το «Aratos Disaster Control» χρησιμοποιεί δεδομένα τα οποία συλλέγονται από έναν εξειδικευμένο σταθμό λήψης δορυφορικών δεδομένων και επεξεργάζονται με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

Θανάσης Τέγος