Το Κέντρο Εργοθεραπείας και Λογοθεραπείας “Έργον Λόγου” στέκεται για ακόμη μια φορά κοντά στην οικογένεια. Παρόλες τις αντίξοες συνθήκες, βάσει του νέου ΕΚΠΥ(Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας), αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε πακέτα θεραπειών Εργοθεραπείας και Λογοθεραπείας προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις νέες ανάγκες της τιμολόγησης.Το Κέντρο “Έργον Λόγου” διαθέτει τις ειδικότητες της Εργοθεραπείας και της Λογοθεραπείας. Με εμπειρία και επιτυχία στο ιστορικό μας στοχεύουμε στην εξέλιξη και πρόοδο του κάθε περιστατικού ξεχωριστά. Μη διαστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 246150-1990.