Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Κοζάνης πραγματοποίησε, την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, στο οικ. κέντρο «Ακρίτας» στα Αλωνάκια Κοζάνης, τον ετήσιο χορό του.