ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός για εργασία σε γνωστό αρτοποιείο της Κοζάνης. Πλήρης Απασχόληση, Φιλικό Περιβάλλον Εργασίας. Άμεση Πρόσληψη με προοπτικές εξέλιξης.  Τηλ. επικ. 6948272119.