Από την Τετάρτη 1/2/17 οι Δήμοι υλοποιούν το πρόγραμμα για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), με σοβαρά προβλήματα.

Πολλοί Δήμοι από την αρχή έχουν δηλώσει τη διάθεσή τους να συμβάλλουν με προσωπικό και υποδομές. Πολλαπλασίασαν με δικά τους μέσα και ευθύνη τα «κέντρα» για την καταχώρηση των δικαιούχων. Ταυτόχρονα και πριν ακόμα αρχίσει η υλοποίηση του ΚΕΑ, πολλοί από τους δήμους ζήτησαν να καλυφτούν άμεσα οι επιπλέον ανάγκες τους σε χρηματοδότηση, εξοπλισμό και πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού προκειμένου να αποφευχθούν οι ουρές ταλαιπωρίας των δικαιούχων. Η αργή λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις της, δεν επαρκεί για να καλύψει τον όγκο των πληροφοριών, υπάρχουν επίσης μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές.

Αυτή η πραγματικότητα έχει ως αποτέλεσμα να εξυπηρετούνται καθημερινά πολύ λίγοι από τους φτωχούς ανθρώπους που απευθύνονται στις υπηρεσίες, μήπως και καταφέρουν να πείσουν ότι είναι εξαθλιωμένοι για να πάρουν αυτό το ελάχιστο επίδομα. Δε φτάνει που με την πολιτική της και η σημερινή κυβέρνηση δημιουργεί και διαιωνίζει τη φτώχια και την εξαθλίωση, υποχρεώνει αυτούς τους ανθρώπους και στον εξευτελισμό στις ουρές της ντροπής. Επιπλέον, χωρίς να έχουν ευθύνη, ενδεχομένως να μην προλάβουν να καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι το τέλος του μήνα με κίνδυνο ενώ πληρούν τα κριτήρια, να χάσουν το επίδομα του Μαρτίου 2017.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κυβέρνηση αν θα ικανοποιήσει άμεσα τα αιτήματά των δήμων σε προσωπικό, χρηματοδότηση, σε εξοπλισμό, αναλώσιμο υλικό, όπως συγκεκριμένα εκθέτουν.

Αν θα εξασφαλίσει το συγκεκριμένο επίδομα να έχει αναδρομική ισχύ ώστε να το πάρουν όλοι όσοι πληρούσαν τα κριτήρια από την έναρξη του προγράμματος και ανεξάρτητα πότε θα καταχωρηθούν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

 Οι βουλευτές

Χρήστος Κατσώτης

Γιάννης Δελής

Λιάνα Κανέλλη

Νίκος Καραθανασόπουλος

Γιώργος Λαμπρούλης

Διαμάντω Μανωλάκου