5ος ετήσιος χορός του Συλλόγου Κρητών και φίλων Κρήτης Πτολεμαΐδας, το Σάββατο 4 Μαρτίου .