Στο Bielefeld της Γερμανίας το Δ.Σ. Περιοχής  Βαθυλάκκου συμμετείχε στην δεύτερη διακρατική συνάντηση εταίρων που περιελάμβανε δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας, κατάρτισης και επιμόρφωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  Erasmus+  με τίτλο «Werte wagen – Partizipation in unserer Stadt» στο οποίο συμμετέχει. Οι εταίροι από πέντε χώρες της Ευρώπης φιλοξενήθηκαν στους χώρους του σχολείου – συντονιστή  Ernst – Hansen Schule του Bielefeld για μία εβδομάδα και ακολούθησαν ένα εντατικό και πυκνό πρόγραμμα παρουσιάσεων, συζητήσεων, εργαστηρίων – Workshops και επισκέψεων μαζί με τους μαθητές και τους συναδέλφους από όλα τα σχολεία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία, προγραμματίστηκαν τα επόμενα βήματα του προγράμματος και αποφασίστηκαν οι δράσεις που θα υλοποιηθούν από τις μαθήτριες/τους μαθητές  μας  προκειμένου να γνωρίσουν τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ε.Ε. σήμερα, ποιες αξίες την χαρακτηρίζουν και ποια ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της.

Τα μέλη της ελληνικής παιδαγωγικής ομάδας Erasmus +  του σχολείου μας Πενέκελης Κωνσταντίνος και Νάτση Πολύμνια έδωσαν δυναμικό παρόν και απόλαυσαν τη θερμή υποδοχή και φιλοξενία  του σχολείου του Bielefeld δημιουργώντας – στο πλαίσιο των αλληλεπιδράσεων  – σχέσεις συνεργασίας και  ειλικρινούς αγάπης. Η επόμενη διακρατική συνάντηση προγραμματίσθηκε να γίνει τον Απρίλιο του 2017 στη Σλοβενία.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: www.schuleimfocus.eu