Η Τοπική Διοίκηση του 5ου Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε τη συγκρότηση μόνιμων επιτροπών με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες παρακάτω ενότητες :

  1. Επιχειρηματικότητα – Χρηματοδοτικά εργαλεία
  2. Φορολογικά – Λογιστικά – Εργασιακά
  3. Εκπαίδευση
  4. Ενέργεια, Περιβάλλον και Οικονομία

Στόχος από τη συμμετοχή των μελών στις παραπάνω θεματικές επιτροπές είναι η ανάδειξη, η διερεύνηση των προβλημάτων και η επίλυσή τους με συγκεκριμένες προτάσεις.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο e-mail του Οικονομικού Επιμελητηρίου του Περιφερειακού Τμήματος.

Σημειώνουμε ότι θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής με την παραγωγή του θεματικού έργου.