Γιατί κατέβηκαν οι αφίσες του Δημάρχου από τις στάσεις αστικών στην πόλη της Κοζάνης έπειτα από την έντονη διαμαρτυρία μας την προηγούμενη Πέμπτη 9 Μαΐου και την επιφύλαξή μας να προσφύγουμε στην Επιτροπή Εκλογικών Παραβάσεων;

Ρητορική είναι η ερώτηση αφού προφανώς κατάλαβε κι εκείνος την εκλογική παράβαση στην οποία είχε υποπέσει αναρτώντας δικές του αφίσες χωρίς να προηγηθεί η συνάντηση και οι διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία. Αφού πιθανόν συμβουλεύτηκε τους νομικούς του, οι οποίοι του επιβεβαίωσαν την παράβαση, και σχεδόν μία εβδομάδα μετά, κατέβασε τις αφίσες. Είτε η ανάρτηση ήταν προϊόν άγνοιας είτε εκ του πονηρού, το αποτέλεσμα είναι πως οι πρακτικές αυτές είναι πέρα από απαράδεκτες, και αθέμιτες θυμίζοντας άλλες εποχές που προσπαθούμε να διαγράψουμε από τη μνήμη μας.

Συνδυασμός Κοζάνη ΜΠΡΟΣΤΑ