Στο πλαίσιο υλοποίησης Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε Γυμνάσια της χώρας, δεχτήκαμε με μεγάλη μας χαρά πρόταση από το 8ο Γυμνάσιο Κοζάνης για συμμετοχή του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κοζάνης στη θεματική ενότητα «Έμφυλες Ταυτότητες». Στις 20 & 22 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκαν από την Ψυχολόγο και τη Κοινωνική Λειτουργό του Ξενώνα τέσσερεις δράσεις ευαισθητοποίησης σε 73 μαθήτριες και μαθητές της Α’ και Β’ Γυμνασίου, καλύπτοντας αντίστοιχα τις θεματικές «Βιολογικό και Κοινωνικό Φύλο» και «Βία στις εφηβικές σχέσεις».

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Κοζάνης συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Η Διευθύντρια

Ευαγγελία Μαστοροδήμου