Έκτακτα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού το Σάββατο 15/6, την Κυριακή 16/6 και τη Δευτέρα 17/6 στο πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος στο Δρέπανο.

Τα αστικά θα αναχωρούν από Λασσάνη για Δρέπανο τις εξής ώρες:

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/6

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/6

ΔΕΥΤΕΡΑ 17/6

7.00

8.30

7.30

8.30

10.30

8.30

9.30

12.30

9.30

10.30

14.30

10.30

11.30

16.30

11.30

12.30

17.30

12.30

13.30

18.30

13.30

14.30

19.00

14.30

15.30

20.00

15.30

16.30

20.30

16.30

17.30

21.15

17.30

19.00

22.00

18.00

20.00

22.45

19.00

21.15

20.00

22.00

20.30

22.45

21.00

21.30

22.00

23.00

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Μ. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ