Το ΕΛΚΕΔΙΜ Κοζάνης ενημερώνει τους ωφελούμενους της κοινωφελούς εργασίας της  υπ΄αριθμ. 10/2016 Δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ  ότι θα πραγματοποιήσει στη δομή του το πρόγραμμα κατάρτισης. Για την υλοποίηση και την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα επικοινωνήστε με το κέντρο μας για πληροφορίες 2461027001

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:

1) Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ΄

αριθμ. 10/2016 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ

2) Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

3) Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής τους στη δράση

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.