Ωραίο γλέντι στο Φανό »Παλιόμυλος» στο Πλατανόρευμα.