Πληροφορούμε τους καταναλωτές Τηλεθέρμανσης ότι λόγω βελτίωσης των καιρικών συνθηκών η παροχή θερμότητας προς την πόλη εξομαλύνθηκε και η τηλεθέρμανση παρέχεται πλέον όλο το 24ωρο στο σύνολο της πόλης.

Για την εξασφάλιση της παροχής θερμότητας από την 8η Ιανουαρίου 2017 μέχρι σήμερα  καταναλώθηκαν 940.164 λίτρα πετρελαίου. Από την ΔΕΗ χορηγήθηκαν 325.122 λίτρα (35%), για την στήριξη της τηλεθέρμανσης, διότι διακόπηκε η παροχή θερμότητας από την 4η Μονάδα του ΑΗΣ Καρδιάς, η αποκατάσταση της οποίας θα διαρκέσει όλη την τρέχουσα χειμερινή περίοδο. Το κόστος της ΔΕΤΗΠ για την προμήθεια πετρελαίου ανήλθε σε 662.459 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Το μέσο κόστος παραγωγής θερμότητας με πετρέλαιο είναι 95 €/MWH (με ΦΠΑ 24%).

Αντίστοιχα το μέσο κόστος της τηλεθέρμανσης για την παραγωγή θερμότητας με πετρέλαιο (Ιαν. 2017, 16% της παραγωγής ΔΕΤΗΠ με πετρέλαιο) είναι 51 €/MWH (με ΦΠΑ 24%).

Μετά την εφαρμογή έκπτωσης 25% στον 3ο Λογαριασμό, συνολικού ποσού 469.405 ευρώ, οι καταναλωτές τηλεθέρμανσης θα πληρώσουν με τιμή μονάδας 31,99 €/MWH (με ΦΠΑ 13%), αντί της κανονικής τιμής της τηλεθέρμανσης, που είναι 42,65 €/MWH (με ΦΠΑ 13%).

Ο Ιανουάριος του 2017 ήταν κατά 22% ψυχρότερος από τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, αλλά η κατανάλωση θερμότητας δεν αυξήθηκε,  λόγω ανεπάρκειας τροφοδοσίας, με συνέπεια την πρόσθετη απώλεια εσόδων για την ΔΕΤΗΠ της τάξης των 400.000 ευρώ.

Εξήντα έξι (66) διαρροές αποκαταστάθηκαν από τα συνεργεία και με κόστος σε βάρος της ΔΕΤΗΠ το παραπάνω διάστημα.

Η ΔΕΤΗΠ καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να αντιμετωπίσει τις επιβαρύνσεις αυτές, χωρίς πρόσθετο κόστος για τους καταναλωτές τηλεθέρμανσης, αντίθετα προσφέροντας μεγάλη έκπτωση, έναντι της ολιγοήμερης ταλαιπωρίας της πόλης.

Οι καταναλωτές έχουν την μοναδική υποχρέωση να εξοφλούν έγκαιρα τους λογαριασμούς, ώστε να υποστηρίζουν έμπρακτα το παρόν και το μέλλον της τηλεθέρμανσης στην πόλη μας.