Ο σύλλογος Κόζιανη επιδοτήθηκε από τον ΟΑΠΝ με 200 κιχιά για τις ανάγκες του Φανού και εμείς με τη σειρά μας τα πρόσφεραμε στα παιδιά της Κιβωτού στον Άργιλο. Ευχαριστούμε τους υπευθύνους της κιβωτού για την φιλοξενία καθώς και για την ξενάγηση που μας έκαναν στις εγκαταστάσεις τους. Επίσης ευχαριστούμε τον ΟΑΠΝ για την προσπάθεια ενίσχυσης του φανού μας.

Γ. Τζουμερκιώτης