Η φωτογραφία της ημέρας, μεταξύ Ποντοκώμης – Μαυροπηγής, με θέα τα ορυχεία της ΔΕΗ και το «πέπλο» σκόνης που τα καλύπτει.