Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κοζάνης για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις την Κυριακή 26/02.

Την απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων την Κυριακή 26-02-2017, στις κάτωθι οδούς:

• Οδό Μοναστηρίου, από την διασταύρωση της με την οδό Ξενία έως την διασταύρωση της με την οδό Π. Μελά, από 08:00 έως 15:00 ώρα.

• Οδό Π. Μελά, από την διασταύρωση της με την οδό Αγίας Παρασκευής έως την διασταύρωση της με την οδό Π. 28ης Οκτωβρίου, από 08:00 έως 19:00 ώρα.

• Οδό Βενιζέλου, από την διασταύρωση της με την οδό Π. 28ης Οκτωβρίου έως την διασταύρωση της με την οδό 11ης Οκτωβρίου, από 08:00 έως 19:00 ώρα.

• Οδό 11ης Οκτωβρίου, από την διασταύρωση της με την οδό Βενιζέλου έως την διασταύρωση της με την οδό Γκέρτσου, από 08:00 έως 19:00 ώρα.

• Πλατεία Τιάλιου, από 08:00 έως 24:00 ώρα. • Πλατεία Ελευθερίας, από 08:00 έως 24:00 ώρα. β. Την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, την Κυριακή 26-02-2017, από 09.00΄ ώρα έως πέρατος των εκδηλώσεων, στις κάτωθι οδούς και πλατείες:

• Οδό Π. Μελά. • Οδό 11ης Οκτωβρίου. • Οδό Ελ. Βενιζέλου. • Πλατεία Τιάλιου. • Πλατεία Ελευθερίας.