Όλα έτοιμα και «στημένα» για το σημερινό πάρτι νεολαίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα:

21.00 – 22.00 Κεντρική Πλατεία: «The Bahalows band»  ξεκινούν το Πάρτι Νεολαίας»

22.00 Κεντρική Πλατεία: Πάρτι Νεολαίας του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Κοζάνης.