Η παρουσίαση του  Φανού Λάκκος τ΄ Μάγγαν στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, το βράδυ του Σαββάτου.