Το άρμα «Θα μας φαν τα σκλια», από το φανό Αλώνια και τα πειράγματα στο δήμαρχο Κοζάνης.


Από τη ζωντανή σύνδεση του Westchannel