Δε σταματούν να βγάζουν λαγάνες στο φούρνο του Σιδέρη, στην Κοζάνη.