Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις και τις αριθ. 3/2017 & 6/2017 αποφάσεις του Δ.Σ.

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τα μέλη του Συλλόγου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 02α  Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄ π.μ. στην πόλη της Κοζάνης (αίθουσα Κοβενταρείου Ιδρύματος), με θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  • Λογοδοσία πεπραγμένων Διοίκησης
  • Έγκριση Απολογισμού έτους 2016
  • Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2017
  • Συζήτηση κλαδικών θεμάτων
  • Κοπή βασιλόπιτας (τρεις λαχνούς, 1ος 100€, 2ος 50€, 3ος 50€ )
  • Βράβευση παιδιών συναδέλφων που εισήχθησαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ (2016-2017) .
  • Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων