Την Πέμπτη 2 Μαρτίου στις 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Πτολ/δας στο χώρο της νέας Μονάδας 5 με κύριο θέμα τον προγραμματισμό των δράσεων και την ανάληψη πρωτοβουλιών από το Ε.Κ. και τα συνδικάτα του για την ομαλή εξέλιξη των εργασιών και την εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών εργασίας.

Στις 11:00 θα ακολουθήσει κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο εστιατόριο του εργοταξίου όπου καλούνται να παρευρεθούν όλοι οι εργαζόμενοι.