Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια συντήρησης φρεατίων, στην πόλη της Πτολεμαΐδας  από 02/03/2017 (08:00) έως 06/03/2017 (08:00). Συγκεκριμένα, απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός οδικού οχήματος στις κάτωθι οδούς:

1) Στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου από την διασταύρωση της με την οδό Νοσοκομείου έως την διασταύρωση της με την οδό Βασιλίσσης Σοφίας.

2)Στην οδό Νοσοκομείου από την διασταύρωσή της με την οδό Πόντου έως την διασταύρωσή της με την οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου. β

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δημοτικών οδών

Kozan.gr