Βίντεο, με drone, από ψηλά, από το Πάρτι Νεολαίας 2017, στην Κοζάνη.Δημιουργοί βίντεο, ομάδα Sky hunter