Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 5 Μαρτίου  2017  ημέρα   Κυριακή  και ώρα  6:30 . .μ.  για να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010  και τις εγκ 43και 45/8-8-14 του ΥΠΕΣ :

  1. Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

  1. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής

  1. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπής Ποιότητας Ζωής.