Το ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ σας ενημερώνει ότι έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων της πρόσκλησης “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ”. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα :

2461040033

2465022801

για σχετικές πληροφορίες.

Το ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ αποτελεί Πιστοποιημένο Πάροχο Κατάρτισης και ακόμη παρέχει :

  • Μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων, υλοποιώντας από το 2012 πάνω από 150.000 ανθρωποώρες κατάρτισης για ανέργους κατόχους voucher.

  • Άριστη οργάνωση σε όλα τα επίπεδα

  • Έμπειρους και εξειδικευμένους εισηγητές

  • Άμεση επίλυση των αιτημάτων των καταρτιζομένων

  • Συνεργασίες με πάνω από 400 επιχειρήσεις όλων των ειδικοτήτων για την πρακτική άσκηση

  • Πρωτότυπο και διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό

  • Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Το ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ ευχαριστεί θερμά όλους τους ωφελούμενους που για μια ακόμη φορά το εμπιστεύτηκαν για την κατάρτισή τους και με την προτίμησή τους το έθεσαν στην πρώτη γραμμή.

Είμαστε οργανωμένοι και έτοιμοι να παρέχουμε υπηρεσίες κατάρτισης, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού υψηλού επιπέδου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

www.kekorama.gr

Τηλ. 2461040033, κα. ΛΑΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ,

Τηλ. 2465022801, κ. ΤΣΙΩΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Email : info@kekorama.gr