Συνήλθε χθες Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 σε συνεδρίαση η νέα Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΕ Κοζάνης προκειμένου να εκλέξει το νέο Συντονιστή, τον αναπληρωτή Συντονιστή, αλλά και τα μέλη της νέας συντονιστικής γραμματείας του, ώστε να συγκροτηθεί σε σώμα.

Ειδικότερα, ύστερα από την προβλεπόμενη καταστατική διαδικασία αναδείχτηκαν τελικά:

Συντονιστής ο Πασσαλίδης Κώστας

Αναπληρωτής Συντονιστής ο Μιμίκος Κώστας

Μέλη της επταμελούς Γραμματείας Συντονιστικού (εκτός από το Συντονιστή και τον αναπληρωτή του) και οι

Ανδρεάδου Χιονία

Δάλλας Χάρης

Καραμπίκας Φάνης

Μούσιος Ευάγγελος και

Τσίκας Στέφανος

Πολύ σύντομα και στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της νέας ΝΕ θα ανατεθούν αρμοδιότητες σε όλα τα μέλη της ΝΕ και θα διατυπωθεί με τρόπο οριστικό το νέο Πολιτικό Σχέδιο.

Γραμματεία ΝΕ ΠΕ Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ