Η ΑΜΚΕ «Κων/νος Σιαμπανόπουλος, ο Κοζανίτης» στα πλαίσια υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων συνεχίζει να πραγματοποιεί Σεμινάρια Ρομποτικής για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου (Διάρκειας 20 ωρών)σε συνεργασία με εξειδικευμένους Καθηγητές.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να φέρει κοντά τους μαθητές με τη Ρομποτική, μια διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές, μέσα από το παιχνίδι, να μάθουν και να αναπτύξουν δεξιότητες υψηλού επιπέδου. Οι μαθητές γίνονται μικροί εφευρέτες, μαθαίνουν τα πάντα για τη Ρομποτική, κατασκευάζοντας και προγραμματίζοντας…

Το πρόγραμμα εκμάθησης της Ρομποτικής γίνεται με Ρομπότ NXT ή με Ρομπότ WEDO (για πιο μικρούς μαθητές).

Εν συντομία, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Μηχανική με άξονες, γρανάζια, σφήνες, δημιουργία κατασκευής ελεγχόμενης από εγκέφαλο.

  • Προγραμματισμός του εγκεφάλου ώστε η κατασκευή να υλοποιεί διάφορες εργασίες

  • Εργασίες που υλοποιούνται είναι η κίνηση της κατασκευής σύμφωνα με κάποιο πρόγραμμα

  • Πως κινείται η κατασκευή επάνω σε μια χαραγμένη γραμμή ή για το πως επιλέγει μια κόκκινη μπάλα και αποφεύγει μια μπλε

  • Κίνηση της κατασκευής σύμφωνα με κάποιες εξωτερικές συνθήκες τις οποίες αναγνωρίζει ο εγκέφαλός μέσω αισθητήρων ήχου, πίεσης, εκπομπής υπερήχων αλλά και εκπομπής ορατού φωτός και επεξεργασίας της αντανάκλασης αυτού

Επίσης διοργανώνει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Lego StoryTelling” για παιδιά ηλικίας 6 έως 11 ετών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την χρήση του Εκπαιδευτικού Πακέτου StoryStarter της Lego Education.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Κόστος: 90 €

(Ομάδα 3 παιδιών και άνω: 75 €)

επικοινωνία : 6946792463 Πάλλα Μαριαρένα