Η λίγο περίεργη παράκαμψη που δημιούργησε ο δήμος Εορδαίας στην Πτολεμαΐδα, λόγω του κλεισίματος της οδού Βασ. Κωνσταντίνου, για τον καθαρισμό των φρεατίων.