Βραβεύτηκε η Καρδιολογική Κλινική του Γ.Ν. Κοζάνης στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας, που διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη 22-26 Φεβρουαρίου 2017, για εργασία που παρουσίασε, με θέμα: «Περιστατικό Καρδιακής Ανεπιθύμητης Ενέργειας σε ασθενή».