Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 6 Μαρτίου  οι δημαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αναλυτικά :

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Κύρινας Αντώνης

Αντιπρόεδρος Δουγαλής Γιώργος

Γραμματέας Χαριτίδης Χαρίλαος

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Koζάνης

Πρόεδρος Λευτέρης Ιωαννίδης

Τακτικά Μέλη :

Βαλαής Γιώργος

Λιάκος Θέμης

Λαβαντσιώτης Γιώργος

Ιωαννίδης Παρασκευάς

Σιώμος Νίκος

Μαλούτας Λάζαρος

Καραπάτσιος Ευάγγελος

Γκουτζηκώστας Γιώργος

Αναπληρωματικά μέλη:

Πουτακίδης Αριστοτέλης

Φούκας Χάρης

Δημητριάδης Αχιλλέας

Τομπουλίδου Παρθένα

Τσιρέκας Αστέριος

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρος Λευτέρης Ιωαννίδης

Τακτικά Μέλη :

Τασοπούλου Ελένη

Πλεξίδας Νίκος

Αθανασιάδου Χρύσα

Σιαμπανόπουλος Γιώργος

Κουτσοσίμος Μανόλης

Κουιμτζίδου Ελπίδα

Κυριακίδης Κώστας

Τσιρέκας Αστέριος

Αναπληρωματικά Μέλη:

Βακουφτσή Ραφαέλα- Βασιλική

Τσικριτζή Φτάκα Φανή

Λιάκος Ευθύμιος

Κυτίδης Κώστας

Γκουτζηκώστας Γιώργος