Οι διπλωματούχοι μηχανικοί που έχουν κάνει αίτηση για συμμετοχή τους στις μόνιμες επιτροπές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2017-2019, πραγματοποίησαν συνάντηση γνωριμίας στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ τη Δευτέρα 6 Μαρτίου. Στη συνάντηση υπήρξε προγραμματισμός ενεργειών και συζήτηση για το ρόλο και τις αρμοδιότητες των Μονίμων Επιτροπών με στόχο την καλύτερη συνεργασία/συμμετοχή όλων των μηχανικών στο έργο του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Οι Μόνιμες Επιτροπές είναι όργανα του ΤΕΕ με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα που συμβάλλουν στη χάραξη της πολιτικής και τη λήψη των αποφάσεων για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές, είτε για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες τους. Δείτε στο βίντεο τι ανέφερε επί του θέματος ο πρόεδρος του ΤΕΕ/Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας, κ. Δ. Μαυροματίδης, αλλά και τι είπε για μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο.

Θανάσης Τέγος