Το ποδήλατο που έβαλαν στο δημοτικό κήπο Κοζάνης είναι ουσιαστικά άχρηστο γιατί είναι αρρύθμιστο. Κανένας δεν μπορεί να  γυμναστεί σε αυτό. Μόνο για φουρφούρι κάνει. Δεν μπορείς να κάνεις πετάλι. Δεν έχει αντίσταση. Πρακτικά δεν λειτουργεί δεν γυμνάζεσαι. Γυρίζει γύρω γύρω.
Αναγνώστης