Σας στέλνω κάποιες φωτογραφίες από την οδό Διαδόχου Παύλου στην Πτολεμαίδα, με κάτι «τρυπάρες» στο οδόστρωμα. Η κατάσταση είναι τραγική. Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Ο δρόμος είναι με το παλιό σχέδιο που είχαν κάνει σαν τουβλάκια και όταν πατάς πάνω είναι λες και είσαι σε άρμα. Έχουμε διαλύσει τα αυτοκίνητά μας.