Στην πλατεία, στο μνημείο που καταθέτουν στεφάνια οι επίσημοι, κάποιοι έχουν λερώσει με μπογιά το μάρμαρο. Επίσης πίσω από το μνημείο ο Δήμος έχει παρατήσει οικοδομικά υλικά. Τα σακιά με τα τσιμέντα καθώς και τα πλακάκια κάπου θα χρειάζονται! Ας φροντίσουν να τα μαζέψουν και να καθαρίσουν τον χώρο. Δεν τιμάμε έτσι τους αγώνες των προγόνων μας.