Η αναγνώριση και η συμβολή των γυναικών και του αγώνα τους είναι αυτονόητα και δεδομένα.

Χθες, Σήμερα, Πάντα.

  • Μάνα

  • Σύζυγος

  • Εργαζόμενη

  • Αγωνίστρια

  • Πολεμίστρια

  • Επιστήμων

  • Επαναστάτρια

  • Γυναίκα.

Μία η φύση, πολλαπλοί οι ρόλοι και ακόμα μεγαλύτερη η συνεισφορά της. Παντού και διαχρονικά.

Της οφείλονται πολλά. Πάρα πολλά. Ίσως τα πάντα.

Στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, η παρουσία της γυναίκας είναι εμφανώς ενισχυμένη σε σχέση με παρελθόντα έτη ενώ η δυναμική και η αγωνιστική της πτυχή, συντέλεσαν στην επίρρωση των σημαντικών προσπαθειών που γίνονται, όχι μόνο στο συγκεκριμένο χώρο αλλά γενικότερα.

Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ συμμετέχοντας στη Γραμματεία Γυναικών της Retunsee, έχει σαφή εικόνα για την θέση, τον ρόλο και την αγωνιστική διάθεση του γυναικείου κινήματος ευρύτερα και αυτό δεν μπορεί παρά να είναι θετικό.

Η αναγνώριση και η εξύψωση του αγώνα των γυναικών είναι αυτονόητα και δεδομένα. Χθες, Σήμερα, Πάντα.

 «Iδού, αυτές οι γυναίκες φέρνονται θαυμαστά· αυτές είναι μεγαλόψυχες, και λένε ότι μαθαίνουν από μας· δε δειλιάζουν, μολονότι τους επάρθηκε η ελπίδα που είχαν να γεννήσουν τέκνα για τη δόξα και για την ευτυχία. Eμείς λοιπόν μπορούμε να μάθουμε απ’ αυτές και να τες λατρεύουμε έως την ύστερην ώρα…..»(ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ)