Οι Γονείς και οι εκπαιδευτικοί των μαθητών A.με.A του Ειδικού Δημ. Σχολείου Κοζάνης  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης για τη Δωρεάν παρακολούθηση της Παράστασής του.

Επίσης ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ τα Αστικά Κοζάνης για τη Δωρεάν μεταφορά των μαθητών και των συνοδών τους στην Αίθουσα Τέχνης.

                                               Ο  Δ/ντής

                                                   Βίλδος Θανάσης