Τεχνική εταιρία με έδρα την Πτολεμαΐδα ζητά να προσλάβει χειριστή με άδεια γερανού και περονοφόρου ανυψωτικού (κλαρκ) για εργασία στο ορυχείο Καρδιάς.
Απαραίτητο δίπλωμα Γ κατηγορίας. Επιθυμητή η εμπειρία σε συντήρηση και συναρμολόγηση ταινιοδρόμων. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]