Τεχνική εταιρεία με έδρα την Κοζάνη ζητάει ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 234 356