Συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. του Σωματείου Ιατρικών επισκεπτών Δυτικής Μακεδονίας, σήμερα Σάββατο 11 Μαρτίου, έπειτα από τις πρόσφατες εκλογές του Σωματείου και έχει ως εξής: