Από την επιχείρηση γαλακτοκομικών προϊόντων ΤΟ ΜΑΡΚΑΤΙ ζητείται νέος από 25 έως 30 ετών για εργασία.
Επιθυμητή εμπειρία τεχνικών γνώσεων και μηχανολογίας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2461045323
6972899550
Ώρες επικοινωνίας 4 -6 το απόγευμα.
Παρακαλώ να τηρηθεί το ωράριο επικοινωνίας.