Ζητείται υπάλληλος για μεταφορική εταιρεία, για φορτοεκφορτώσεις, στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, κάτοχος διπλώματος Γ’ κατηγορίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6973736370