 Πριν ξοδέψει τα χρήματά του να κάνει μια κατάσταση με τις πραγματικές του ανάγκες.
 Να μάθει να επικοινωνεί με τις καταναλωτικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις.
 Να ελέγχει την ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος.
 Πριν αγοράσει ένα προϊόν να σκεφτεί τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κατανάλωση του στο περιβάλλον.
 Να αποφεύγει τα βιομηχανοποιημένα και χημικά επεξεργασμένα προϊόντα.
 Να προτιμά συσκευασίες που καταναλώνουν το μικρότερο ποσοστό ενέργειας.
 Να αγοράζει μόνο τα προϊόντα που χρειάζεται .
 Να μην αφήνει τη διαφήμιση να τον αποπροσανατολίσει στην αγορά προϊόντων.
(Επιλογή από τα σεμινάρια <<ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ>>)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ