Στην πρόσληψη εποχιακών υπαλλήλων θα προβούν Υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης ώστε να καλυφθούν υπηρεσιακά κενά και λοιπές ανάγκες όπως π.χ. άδειες μόνιμου προσωπικού, αλλά και να μπορούν να βρίσκονται εν πλήρη λειτουργία καθημερινά. Το αίτημα των Υπηρεσιών και Δ/νσεων του Δήμου Κοζάνης κατέθεσε στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Βαλαής ο οποίος αιτήθηκε στο Σώμα την έγκριση των θέσεων, θέμα που πέρασε ομόφωνα από το Σώμα.
Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στα Μ.Μ.Ε. ο κ. Βαλαής οι Δ/νσεις που ζητούν προσωπικό είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Κοινωνικής Προστασίας (Παιδικοί Σταθμοί) καθώς και το Γραφείο Κοιμητηρίων.
«Κάθε χρόνο οι Υπηρεσίες και οι Δ/νσεις μας αιτούνται εποχιακού προσωπικού. Αυτό γίνεται είτε για να μπορούν οι Υπηρεσίες να βρίσκονται εν πλήρη λειτουργία είτε για να μπορέσουν οι μόνιμοι υπάλληλοι να πάρουν τις νόμιμες άδειές τους», ανέφερε εκτός άλλων.
Σχετική μνεία έγινε από την πλευρά του Αντιδημάρχου για την παράταση των συμβάσεων 41 εκτάκτων εργαζομένων στη Δ/νση Περιβάλλοντος, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια ανανεώνουν τις συμβάσεις τους με τις «ευλογίες» της εκάστοτε κυβέρνησης κάτι που αναμένεται να γίνει και φέτος ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρξει σχετική τροπολογία για την ανανέωση των συμβάσεών τους τότε θα καλυφθούν οι θέσεις αυτές με νέο έκτακτο προσωπικό.
Το θέμα αυτό, της ανανέωσης των συμβάσεων δηλαδή, προκάλεσε ποικίλα σχόλια στη συνεδρίαση, ειδικότερα από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, οι οποίοι εκτός των άλλων ανέφεραν πως «δεν μπορεί να ξεκινάμε σχεδιασμό προσλήψεων ενώ αναμένουμε την ανανέωση 41 συμβασιούχων. Χρειαζόμαστε π.χ. 17 νέους εργαζόμενους και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε εάν δεν υπάρξει ξεκαθάρισμα με τους ήδη εποχιακά εργαζόμενους».
Τίνα Παπαντωνίου για το kozan.gr